12Mar, 2018

Ringkasan Panduan Haji (3), Rukun Haji

Ringkasan Panduan Haji (3), Rukun Haji   Selanjutnya kita akan memahami apa saja yang termasuk rukun haji. Jika hal ini tidak dipahami dan malah dilanggar, maka ibadah haji bisa jadi tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah: (1) ihram, (2) thowaf ifadhoh, (3) sa’i, dan (4) wukuf di Arafah Jika salah satu dari rukun ini […]

06Mar, 2018

Ringkasan Panduan Haji (2), Tiga Cara Manasik Haji

Ringkasan Panduan Haji (2), Tiga Cara Manasik Haji   Artikel kali ini akan melanjutkan artikel sebelumnya. Kita masuk pada bahasan memilih manasik. Haji dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga cara manasik. Penjelasan ringkasnya adalah sebagai berikut. Ifrod, yaitu meniatkan haji saja ketika berihram dan mengamalkan haji saja setelah itu. Qiron, yaitu meniatkan umroh […]

05Mar, 2018

Ringkasan Panduan Haji (1), Hukum dan Syarat Haji

Ringkasan Panduan Haji (1), Hukum dan Syarat Haji   Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Bahasan ini sengaja kami susun bagi kaum muslimin yang akan menunaikan haji, barangkali tahun ini atau tahun-tahun akan datang. Materi ini amatlah ringkas, yang kami sarikan dari beberapa buku […]

02Mar, 2018

Faedah Sirah: Peletakan Hajar Aswad

Faedah Sirah : Peletakan hajar Aswad Bagaimana cerita pembangunan Ka’bah dan peletakan Hajar Aswad? Lalu apa sih Hajar Aswad dan Hijr? Setelah sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih paham, tentang siapa yang berhak meletakkannya dan semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan, hingga hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Bani Abdul Ad-Dar […]